WORD – korespondence 3


Jak již víme z předchozích tutoriálů, nástroj hromadná korespondence umožňuje rychlé a pohodlné vytváření dopisů nebo štítků. Tento návod ukazuje, jak lze využít nástroj hromadná korespondence při vytváření personalizovaných mailů, které díky zosobnění působí důvěryhodněji. Personalizované maily můžete využít například při rozesílání newsletterů nebo jiných sdělení v rámci e-marketingu. Existuje však celá řada i jiných využití.


Běžná práce s elektronickou poštou umožňuje hromadné vytvoření a rozeslání mailů se stejným obsahem více různým adresátům pomocí kopie. To však nejsou přímo personalizované maily, jelikož jejich obsah je naprosto totožný. Maily vytvořené tímto způsobem jsou neosobní.

Oproti tomu personalizované maily mohou mít sice podobný obsah, ale ten nemusí být úplně stejný pro všechny adresáty, protože navíc obsahuje osobní prvky. Tímto prvkem může být třeba konkrétní oslovení příjemce. Díky tomu maily působí zpravidla důvěryhodněji. I tento typ mailů, lze vytvářet hromadně.

Na internetu existuje velké množství služeb pro hromadné vytváření a rozesílání personalizovaných mailů. Lze však využít i textový editor Word.

Hromadná korespondence – další návody:
Štítky Dopisy Formát slučovacího pole 

Může se hodit:
ZIP dekomprimace

Ke stažení:
Soubor k videu Otestujte se

Video (08:55) lze sledovat na této stránce nebo na YouTube:
Sledovat na YouTube

Odběr tohoto webu Odběr pouze YouTube 

Doporučit: