EXCEL – funkce roman


Opravdu velmi krátký návod je zaměřen na převod arabských číslic na římské číslice. Římské číslice, i když jsou ve většině případů na ústupu, se používají dodnes. Jejich použití zpravidla znamená, že se jedná o něco, co má pokračování. Lze jimi číslovat díly, série nebo edice filmů nebo knih. V českých právních předpisech se podle legislativních pravidel vlády římskými čísly bez tečky označují varianty návrhů, čísla článků v novelách předpisů a hlavy. Využít je lze i při územní identifikaci či u časových údajů apod.


I v tomto návodu jsem sáhnul do archivu a vytáhnul z něj toto starší video, protože technické zadání popisované funkce ROMAN je stále stejné. V recyklovaném videu však není uvedená funkce, která umí převod opačný – římské číslice na číslice arabské. Pro doplnění tedy uvádím, že se jedná o funkci ARABIC, kde zadání argumentu je podobné jako u funkce ROMAN.

Video (01:25) lze sledovat na této stránce nebo na YouTube:
Sledovat na YouTube 

Odběr tohoto webu Odběr pouze YouTube 

Doporučit: