EXCEL – propojení tabulek 3


Potřebujeme-li vytvořit např. kontingenční tabulku (ale nejenom ji) a máme data v jedné zdrojové tabulce, je to ideální stav. Pokud jsou však zdrojová data rozdělena do několika tabulek, je situace jiná. Dnešní video je ukázkou pěti možností, jak danou situaci vyřešit. 


Úvodní informace:
Video je záznam závěrečné části celodenního online streamu. Jedná se o opakování probrané látky na jiné modelové situaci, než tomu bylo v předcházejících příspěvcích. Propojení tabulek je však i zde realizováno pomocí různých vyhledávacích funkcí a nástroje Power Query.

Předcházející videa (jiná modelová situace):
Propojení tabulek 1 Propojení tabulek 2

Kapitoly:
00:20 Popis modelové situace
02:00 Funkce SVYHLEDAT, POZVYHLEDAT a KDYŽ
13:35 Funkce INDEX, POZVYHLEDAT a KDYŽ
22:25 Funkce VYHLEDAT a KDYŽ
27:20 Funkce XLOOKUP a KDYŽ
31:55 Nástroj POWER QUERY

Ke stažení:
Soubor k videu

ZÁZNAM živého přenosu (44:00) lze sledovat na této stránce nebo na YouTube:
Sledovat na YouTube

Odběr tohoto webu Odběr pouze YouTube 

Doporučit: