EXCEL – propojení tabulek 4


Potřebujeme-li vytvořit např. kontingenční tabulku (ale nejenom ji) a máme data v jedné zdrojové tabulce, je to ideální stav. Pokud jsou však zdrojová data rozdělena do několika tabulek, je situace jiná. Dnešní video je ukázkou další možnosti, jak danou situaci vyřešit. 


Úvodní informace:
Video je záznam části celodenního online streamu. První část krátkého návodu je věnována rychlému opakování propojení tabulek pomocí vyhledávacích funkcí SVYHLEDAT, INDEX a POZVYHLEDAT. Druhá část je věnována RELACÍM datového modelu.

Předcházející videa (jiné modelová situace):
Propojení tabulek 1 Propojení tabulek 2 Propojení tabulek 3

Kapitoly:
00:20 Opakování SVYHLEDAT, INDEX a POZVYHLEDAT
13:35 Datový model – RELACE

Ke stažení:
Soubor k videu

ZÁZNAM živého přenosu (14:05) lze sledovat na této stránce nebo na YouTube:
Sledovat na YouTube

Odběr tohoto webu Odběr pouze YouTube 

Doporučit: