EXCEL – relativní a absolutní adresa


Používání relativní a absolutní adresace buněk patří k základním znalostem tabulkového kalkulátoru. Absolutní adresa buněk se využívá např. při tvorbě vzorců, kdy potřebujete danou buňku nebo oblast buněk ukotvit tak, aby se kopírováním tohoto vzorce do dalších buněk neměnila nebo se měnila pouze částečně.

Úvodní informace:
Video je záznam části celodenního online streamu.

Ke stažení:
Soubor k videu

ZÁZNAM živého přenosu (16:55) lze sledovat na této stránce nebo na YouTube:
Sledovat na YouTube

Odběr tohoto webu Odběr pouze YouTube 

Doporučit: