EXCEL – propojení tabulek 2


Potřebujeme-li vytvořit např. kontingenční tabulku (ale nejenom ji) a máme data v jedné zdrojové tabulce, je to ideální stav. Pokud jsou však zdrojová data rozdělena do několika tabulek, je situace jiná. V minulém videu jsme si ukázali, jak situaci vyřešit pomocí vyhledávacích funkcí. Dnešní video je ukázkou další možnosti.


Propojení tabulek 1 (předcházející video):
Vyhledávací funkce

Úvodní informace:
Následující video je sestřihaný záznam části online streamu, která byla rychlým opakováním probrané látky. Propojení tabulek je ve videu realizováno pomocí nástroje Power Query.

Kapitoly:
00:20 Úvodní informace
01:00 Vytvoření tabulky
02:00 Vytvoření dotazů
04:40 Kombinování dotazů – připojit
06:40 Kombinování dotazů – sloučit
09:35 Dotaz jako zdroj pro kontingenční tabulku
11:45 Výhody, nevýhody, vlastnosti

Ke stažení:
Soubor k videu Otestujte se

ZÁZNAM živého přenosu (14:15) lze sledovat na této stránce nebo na YouTube:
Sledovat na YouTube

Odběr tohoto webu Odběr pouze YouTube 

Doporučit: