Dovolte, abych se představil

Představení  Zkušenosti Vzdělání


Radek Hajdu

Několik desítek let pracuji jako lektor a konzultant IT na „volné noze“. Jako lektor učím práci především s kancelářskými programy na různých uživatelských úrovních. Jako konzultant pomáhám firmám najít nástroje pro analýzu jejich dat. Mám vášeň pro tabulkové kalkulátory – zejména pak pro Excel.

Občas si z informačních technologií odskočím do světa sportu, kde se věnuji různým servisním činnostem pro hobby i vrcholové sportovce. Jedná se především o aplikaci motivačních technik, které někdy přednáším i mimo oblast sportu.

Nejvíce mě však naplňuje předávání znalostí zájemcům o problematiku informačních technologií – jak na základní uživatelské úrovni, tak v rámci specializovaných kurzů. Přednáším po celé České republice a také na Slovensku. Mezi nejtradičnější místa mých kurzů patří Liberecký kraj (Liberecko, Jablonecko, …). Pořádám webináře i jiné formy on-line výuky. K mým klientům se řadí široké spektrum zaměstnanců soukromých i státních firem a rovněž pracovníci veřejné správy.

Spolupracuji se vzdělávacími centry po celé ČR, ale i s neziskovými organizacemi, kde školím seniory, zdravotně handicapované občany, studenty všech typů škol, cizince pobývající na území ČR. Velmi rád pracuji s maminkami a tatínky, kteří se po rodičovské dovolené vracejí do pracovního života.


Rozhovor o lektorské strategii Doporučení IN Doporučení CK              Představení  Zkušenosti Vzdělání

Doporučit: