GOOGLE BARD – AI nástroj


Chatbot Bard (nově Gemini) je AI nástroj. Je to experiment s umělou inteligencí od firmy Google, který dokáže generovat text, překládat nebo psát různé typy kreativního obsahu. Umí toho však mnohem více. Návod v reálném čase ukazuje, jak si Bard poradil s úkolem napsat povídku o programu Excel. 


Odkaz na nástroj:
Google Bard (nově Gemini) 

Další vygenerované povídky:
Bard – koncepty

Short (00:55) lze sledovat přímo na YouTube:
YT short

Odběr tohoto webu Odběr pouze YouTube 

Doporučit: