EXCEL- číslování položek 2


Tento návod je další mojí odpovědí na dotaz uživatele, dalším nápadem, jak lze vytvořit automatické číslování položek při jejich zadávání. Využívám při něm funkci SEQUENCE a také funkci POČET2.  


Short (01:00) lze sledovat přímo na YouTube:
YT short

Odběr tohoto webu Odběr pouze YouTube 

Doporučit: