WORD – převod textu na tabulku


Pokud máte text oddělený tabulátory nebo jinými oddělovači, můžete ho rychle převést na tabulku. Důvodem může být například potřeba vytvoření vzorců. Je možný i opačný postup a to převedení tabulky na text.


Odraz:
Velmi často je obtížné vytvořit krátký, dokonalý a všeobsažný návod. Vždycky je však dobré se od něčeho odrazit. K tomu slouží ODpovědi a RAdy ve Zkratce. Jedná se o stručné reakce na časté otázky uživatelů nebo tipy, které mohou pomoci účastníkům kurzů, které vedu.

Ke stažení:
Soubor k videu

Video (02:05) nebo Short (00:50) lze sledovat přímo na YouTube:
YT video YT short

Odběr tohoto webu Odběr pouze YouTube 

Doporučit: