Školení Excel

Úvod Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí Pokročilí Analýza dat Kontingenční tabulky Power Query  Plánování


Témata:
Tato výuka navazuje na principiálně zvládnuté znalosti a dovednosti většiny předchozích témat v sekcích začátečníci (mírně pokročilí), středně pokročilí a pokročilí. Navazuje na ně, ukazuje jejich kombinace v nových souvislostech a obohacuje je o nové prvky využívané při analýzách dat.

 • Tvorba:
  > kontingenční tabulka a grafy v nových souvislostech
  > dashboardy
  > business intelligence (BI)
 • Nástroje a dovednosti:
  > ztotožňování (chytré propojování) tabulek:
      – využití kombinací nosných a pomocných funkcí
      – relace a datové modely
  > power query:
      – načtení dat
      – čištění a úpravy dat
      – operace se sloupci vč. vytváření podmínek
      – výpočty
  > příprava dat pro další doplňky – Power Pivot, Power Map, …

Princip analýzy:

Schéma výuky


Otestujte se:
Cílem všech následujících úkolů je požadavek na STEJNÝ VÝSLEDEK, avšak JINÉ jsou v testech POŽADAVKY na zpracování zdrojových dat. Každé vypracování totiž vyžaduje znalosti jiných postupů. Každé vypracování má v praxi své výhody a nevýhody. 

PŘED absolvováním tohoto kurzu by měli účastníci zvládnout následující zadání.

Test 1 vč. ukázky výsledku 


PO absolvování tohoto kurzu by měli účastníci zvládnout následující zadání.

Test 2 vč. ukázky výsledku Test 3 vč. ukázky výsledkuČasové modely výuky:
Při plánování myslete, prosím, na to, že výuka Excelu bývá často a právem přirovnávána k výuce cizího jazyka. Anglicky se také nelze naučit za pár hodin strávených v učebně s lektorem. 😉 

 • 16 hodin:
  > rozložení – 2x 8 hodin nebo 4x 4 hodiny
  > výhoda – časově úsporná výuka
  > nevýhody – nejméně efektivní tj. malé množství nácviků, malý čas na zafixování znalostí
 • 32 hodin:
  > rozložení – 4x 8 hodin nebo 8x 4 hodiny
  > výhoda – efektivní tj. více nácviků v souvislostech, ukázky variací
 • Více hodin:
  > předešlé modely jsou určeny pro 4-6 účastníků ve skupině a bez závěrečné zkoušky
  > při větším množství účastníků je vhodné časovou dotaci navýšit
  > ideální je vytvořit časový i tematický model „na míru“ a to podle aktuální úrovně a požadavků účastníků

Doporučit: