Školení Excel

Úvod Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí Pokročilí Analýza dat Kontingenční tabulky Power Query  Plánování


Témata:
pro „falešné“ začátečníky

 • Hodnoty – další způsoby zadávání, pokročilejší formáty čísla, …
 • Vzorce:
  > operátory – řetězení a relační
  > funkce:
      – alternativní – POČET2, SUBTOTAL, CONCATENATE, SMALL, LARGE, RANK
      – zaokrouhlovací – ZAOKROUHLIT, ROUNDUP, ROUNDDOWN,
  > kombinace a vnořování
 • Nástroje:
  > zabezpečení dat – skrytí vzorců a uzamčení buněk
  > ověření dat – výchozí možnosti
  > chybové výrazy a kontrola chyb
  > transponování
  > řazení dat
  > automatický filtr
  > seskupení
  > podmíněné formátování – výchozí možnosti
  > prosté grafy
 • Efektivní metody práce:
  > relativní, absolutní a kombinovaná adresace
  > našeptávač

Otestujte se:
Po absolvování tohoto kurzu by měli účastníci zvládnout následující zadání.


Časové modely výuky:
Při plánování myslete, prosím, na to, že výuka Excelu bývá často a právem přirovnávána k výuce cizího jazyka. Anglicky se také nelze naučit za pár hodin strávených v učebně s lektorem. 😉 

 • 16 hodin:
  > rozložení – 2x 8 hodin nebo 4x 4 hodiny
  > výhoda – časově úsporná výuka
  > nevýhody – nejméně efektivní tj. malé množství nácviků, malý čas na zafixování znalostí
 • 32 hodin:
  > rozložení – 4x 8 hodin nebo 8x 4 hodiny
  > výhoda – efektivní tj. více nácviků v souvislostech, ukázky variací
 • Více hodin:
  > předešlé modely jsou určeny pro 4-6 účastníků ve skupině a bez závěrečné zkoušky
  > při větším množství účastníků je vhodné časovou dotaci navýšit
  > ideální je vytvořit časový i tematický model „na míru“ a to podle aktuální úrovně a požadavků účastníků

Ke stažení:


Úvod Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí Pokročilí Analýza dat Kontingenční tabulky Power Query  Plánování

Doporučit: